Algemene gebruiksvoorwaarden

De onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden voor toegang, deelname en gebruik van de website door de Gebruiker met betrekking tot zijn deelname aan kansspelen en sportweddenschappen tegen betaling die worden aangeboden op de website www.goldenpalace.be (hierna “de Website”).

Door de website te openen en deel te nemen aan de op de Website aangeboden games, verbindt u zich ertoe deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud te respecteren. 

Gelieve ze aandachtig te lezen voor u de Website gebruikt. Als u het niet eens bent met deze Algemene Voorwaarden, vragen wij u om de Website niet te gebruiken. U kunt deze Algemene Voorwaarden uitprinten of het onderhavige document downloaden. 

De wettelijke bepalingen maken integraal deel uit van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

De Website wordt beheerd door de firma Golden Palace Waterloo nv, met ondernemingsnummer BE0462.168.970, gevestigd op het volgende adres: 200 Chaussée de Bruxelles, 1410 Waterloo, België, (hierna “de Operator”). 

De Website wordt gehost door de firma Verixi (9 rue André Dumont, 1435 Mont-Saint-Guibert).

Algemene gebruiksvoorwaarden – versie maart 2020

Artikel 1 – Definities

Begrippen met een hoofdetter in de tekst van de onderhavige AV hebben de volgende vaststaande definities.

 • Spelersaccount: de persoonlijke account die is aangemaakt door een gebruiker zodat hij toegang heeft tot de op de Website www.goldenpalace.be aangeboden diensten. 
 • Contract: de onderhavige Algemene Voorwaarden, de wettelijke bepalingen en het privacybeleid zoals vermeld op de Website. 
 • Host: de Website wordt gehost door de firma Verixi (9 rue André Dumont, 1435 Mont-Saint-Guibert).
 • Kansspel: alle kansspelen zoals tegen betaling aan de Gebruikers aangeboden op de Website www.goldenpalace.be.
 • De Partijen: de firma Golden Palace Waterloo nv en de Gebruiker.
 • Operator: de firma Golden Palace Waterloo nv.
 • Weddenschap: alle sportweddenschappen zoals aan de Gebruikers aangeboden op de Website www.goldenpalace.be 
 • Diensten: alle door de Website geleverde functies, in het bijzonder kansspelen en weddenschappen. 
 • Onderscheidende tekens: bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: de merken, handelsnamen, tekens, commerciële namen, domeinnamen of URL, logo’s, foto’s, databanken, geluiden, video’s, animatie, afbeeldingen, teksten enz. op de Website.
 • Website: de door de firma Golden Palace Waterloo nv beheerde website, beschikbaar via www.goldenpalace.be 
 • Gebruiker: alle personen van minstens 18 jaar die zich hebben geregistreerd op de Website door het aanmaken van een Spelersaccount.

Artikel 2 – Doel

De Website heeft tot doel de Gebruikers tegen betaling Speldiensten aan te bieden, die online gezet zijn door de Operator en onder toezicht staan van de Belgische Kansspelcommissie.

Artikel 3 – Registratie

3.1 Een Spelersaccount aanmaken

3.1.2. Procedure om een Spelersaccount aan te maken 

Het aanmaken van een Spelersaccount is noodzakelijk om de op de Website aangeboden Speldiensten te kunnen gebruiken. De Spelersaccount is persoonlijk en staat op naam.

Bovendien stelt de Operator: 

 1. De gok- en kansspelen die worden aangeboden door de Operator zijn voorbehouden aan natuurlijke personen die handelingsbekwaam en minstens 18 jaar zijn voor sportweddenschappen en aan personen van minstens 21 jaar voor casinogames.
 2. De Gebruiker moet bekwaam zijn om rechtsgeldig de Algemene Voorwaarden en, in voorkomend geval, de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde lotingen/tornooien aangeboden door de Operator, te aanvaarden.
 3. Elke gebruiker verbindt zich ertoe om:
  • slechts één account te openen op zijn naam op de Website.
  • niet aan derden de toestemming te geven zijn Spelersaccount te gebruiken, ook niet gratis.
 4. Elke Gebruiker moet, alvorens hij zich op de Website registreert, nagaan of de geldende wetgeving in zijn land van verblijf hem de toestemming geeft om deel te nemen aan games op websites voor kansspelen en weddenschappen met een licentie afgeleverd door de Kansspelcommissie van België en verbindt zich ertoe hiernaar te handelen.

Om een Spelersaccount aan te maken moet de Gebruiker de online formulieren onder de rubriek “Zich aansluiten” invullen: 

Stap 1
 • zijn e-mailadres; 
 • zijn voornaam;
 • zijn familienaam; 
 • zijn geboortedatum;
 • zijn geboorteplaats.
Stap 2
 • zijn adres; 
 • postcode;
 • woonplaats; 
 • land.
Stap 3
 • zijn rijksregisternummer zoals vermeld op zijn identiteitskaart of zijn paspoortnummer als de Gebruiker niet beschikt over een Belgische identiteitskaart.
 • zijn mobiel nummer;
 • zijn gender;
 • zijn beroep.

Stap 4

De Gebruiker moet kiezen: 

 • een pseudoniem, op voorwaarde dat dit nog niet wordt gebruikt door een andere Gebruiker;
 • een wachtwoord;
 • en zijn wachtwoord bevestigen.

(Dit wordt hierna “de Inloggegevens” genoemd).

Vervolgens moet de Gebruiker de volgende vakjes aankruisen:

 • “Ik heb de Algemene Gebruiksvoorwaarden gelezen en aanvaard ze”; hij moet ook uitdrukkelijk verklaren dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden van de Website en de regels voor spellen en tornooien en dat hij zich ertoe verbindt deze volledig en zonder voorbehoud na te leven. De aanvaarding van de Algemene Voorwaarden betekent een contract tussen de Gebruiker en de Operator.
 • “Ik ben minstens 18 jaar (sportweddenschappen) 21 jaar (casino)”.

Als deze vakjes niet worden aangevinkt, kan er geen Spelersaccount worden aangemaakt. 

De Gebruiker kan zelf kiezen of hij het volgende vakje aanvinkt of niet: “Ik wil berichten ontvangen van Golden Palace via de passende elektronische middelen (e-mail, sms enz.)”. 

De Gebruiker verbindt zich ertoe alle gegevens die hij heeft verstrekt bij het aanmaken van zijn Spelersaccount zo snel mogelijk bij te werken. 

Stap 5

Er wordt een bevestigingsmail naar de Gebruikers verzonden om te controleren of hij bij registratie een geldig e-mailadres heeft opgegeven. De Gebruiker moet zijn e-mailadres bevestigen door te klikken op de link in deze bevestigingsmail. 

Als de inschrijving voltooid is, controleert de Kansspelcommissie of de naam en voornaam van de Gebruiker overeenkomst met het opgegeven rijksregisternummer. De Gebruiker kan niet inloggen op zijn Spelersaccount zolang deze gegevens niet overeenkomen. 

3.1.2. Inloggegevens 

a) Algemene regels 

De Inloggegevens mogen geen speciale tekens bevatten. Ze mogen enkel bestaan uit letters en cijfers. Zodra de Operator het door de Gebruiker gekozen pseudoniem heeft gevalideerd, kan dit niet meer worden gewijzigd.

De Operator heeft het recht het gebruik van pseudoniemen, worden of uitdrukkingen te weigeren, als het risico bestaat dat ze andere gebruikers zouden kunnen choqueren of door andere gebruikers zouden kunnen worden beschouwd als agressie.

De Operator raadt de Gebruiker aan om als pseudoniem niet zijn voornaam en familienaam te kiezen. 

De Gebruiker moet zijn pseudoniem en wachtwoord ingeven telkens hij inlogt op zijn Spelersaccount zodat hij kan worden geïdentificeerd door de Operator.

b) Wijziging wachtwoord

Door te klikken op de rubriek “Mijn Account” op de startpagina van de Website, kan de Gebruiker op elk moment zelf zijn wachtwoord wijzigen. Hiervoor moet de Gebruiker zijn huidige wachtwoord ingeven en twee keer zijn nieuwe wachtwoord ingeven.

c) Wachtwoord of pseudoniem vergeten

Als de Gebruiker zijn wachtwoord vergeten is, moet hij op de link “Wachtwoord vergeten?” in de rubriek “Een sessie openen” op de startpagina klikken en vervolgens zijn pseudoniem en e-mailadres ingeven.

De Operator zal hem dan via mail een nieuw wachtwoord bezorgen, dat de Gebruiker kan wijzigen volgens bovenstaande procedure.

Als de Gebruiker zijn pseudoniem vergeten is, moet hij een mail sturen naar support@goldenpalace.be.

d) Vertrouwelijkheid van de Inloggegevens

Alleen het pseudoniem van de Gebruiker zal zichtbaar zijn voor andere gebruikers, zijn wachtwoord blijft strikt vertrouwelijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn Inloggegevens strikt vertrouwelijk te houden. 

Hierbij waarschuwen wij de Gebruiker over de onveiligheid die inherent is aan het gebruik van de automatische bewaarfunctie van zijn Inloggegevens die zijn computersysteem kan voorstellen. Hij verbindt zich er dan ook toe alle verantwoordelijkheid op te nemen voor het gebruik en de eventuele gevolgen van deze functie.

De Operator behoudt zich het recht voor van de Gebruiker te eisen dat hij zijn Inloggegevens wijzigt indien hij vindt dat ze niet veilig genoeg zijn. 

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Operator via het volgende adres: support@goldenpalace.be onmiddellijk te informeren over elk ongeoorloofd gebruik van zijn Inloggegevens of als zijn Inloggegevens niet langer, volledig of gedeeltelijk, vertrouwelijk zijn.

3.2. Validering van Spelersaccount 

Zolang de Gebruiker geen fotokopie van zijn identiteitskaart heeft geüpload, is de Spoelersaccount een voorlopige account. 

De Operator zal de identiteit van de Gebruiker verifiëren op basis van diens identiteitskaart. 

De Gebruiker verbindt zich ertoe alle gegevens op zijn identiteitskaart bij te werken. 

Zodra het resultaat van de verificatie positief is, ontvangt de Gebruiker een mail ter bevestiging dat zijn Spelersaccount definitief is gevalideerd.

3.3. Deelname aan spellen en weddenschappen

De deelname aan spellen en weddenschappen is individueel en persoonlijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe voor eigen rekening te spelen en moet afzien van alle rechtstreekse of onrechtstreekse geautomatiseerde verzoeken om toegang tot de Website te krijgen.

De deelname aan de spellen en weddenschappen gebeurt exclusief elektronisch, op de Website die toegankelijk is via alle hardware, computers, mobiele telefoons of elk ander toestel waarmee een internetverbinding tot stand kan worden gebracht (smartphones, tablets, spelconsoles enz.).

Het is voor Gebruikers formeel verboden om, op om het even welke manier, de werking van de aangeboden spellen en weddenschappen te wijzigen of te proberen te wijzigen, in het bijzonder met de bedoeling invloed uit te oefenen op de resultaten of andere elementen die de afloop van een partij en de winnaars van een partij bepalen.

Het is voor alle Gebruikers formeel verboden om de door de Operator genomen veiligheidsmaatregelen te annuleren, te proberen te annuleren of op om het even welke andere manier te omzeilen. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website alsook alle daarmee verbonden en/of erin geïntegreerde elementen zoals hyperlinks, programma’s, databanken, editoriale content, grafieken enz. te gebruiken in overeenstemming met onderhavige Algemene Voorwaarden en voor de door de Operator aangeboden speldoeleinden. 

De Gebruiker verklaart dat hij begrijpt dat hij met zijn deelname aan de spellen en weddenschappen op de Website geld kan winnen of verliezen en verbindt zich ertoe de volledige verantwoordelijkheid op te nemen voor alle financiële verliezen noch hiervoor gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de Operator. 

3.4. Betaling

De Gebruiker verbindt zich ertoe het beschikbare bedrag op zijn Spelersaccount alleen te gebruiken voor de op de Website aangeboden Diensten.  

De Gebruiker verbindt zich ertoe dat elke storting ofwel minstens 10 keer wordt ingezet op de spellen ofwel minstens 10 keer op sportweddenschappen (met een notering van 1,70 of meer).

De Operator behoudt zich het recht voor elke geldopname te weigeren als een Gebruiker een storting heeft gedaan zonder de bedoeling om te spelen. De Operator behoudt zich bovendien het recht voor administratiekosten aan te rekenen van 15 % op opeenvolgende geldopnames en stortingen zonder inzet.

De Gebruiker erkent dat een Spelersaccount geen bankrekening is en dus niet als dusdanig mag worden gebruikt. Geldbedragen op de Spelersaccount genereren dus geen enkele interest.  

3.4.1. Betaling aan de Operator 

De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe om geen verzet aan te tekenen tegen betalingen verschuldigd aan de Operator.

De Operator behoudt zich het recht voor een beroep te doen op incassobedrijven om de aan hem verschuldigde bedragen terug te vorderen.

De Operator behoudt zich het recht voor elektronische processors te gebruiken van derde aanbieders van betaaldiensten en/of financiële instellingen die betalingen uitgevoerd door de Gebruiker of gekoppeld aan zijn gebruik van de Diensten beheren.

Op basis van de door de Gebruiker verstrekte gegevens bij het aanmaken van zijn Spelersaccount, behoudt de Operator zich het recht voor over te gaan tot verificatie van zijn solvabiliteit, door een beroep te doen op financiële instellingen en derde aanbieders van betaaldiensten.

3.4.2. Stortingen en geldopnames  

Stortingen en geldopnames zijn pas toegestaan nadat de account van de Gebruiker is gevalideerd door de Operator in overeenstemming met artikel 5 van onderhavige Algemene Voorwaarden. De Gebruiker moet een fotokopie van zijn geldige identiteitskaart en een fotokopie van zijn IBAN bezorgen. 

De Operator behoudt zich het recht voor alle gegevens of documenten op te vragen die hij noodzakelijk acht om de stortingen en geldopnames te kunnen valideren.

De Operator neemt geen enkele commissie op stortingen of geldopnames, ongeacht de gebruikte betalingsmethode. Afhankelijk van de gebruikte betalingsmethode kunnen echter wel kosten worden aangerekend door de financiële instelling of aanbieder van betaaldiensten van de Gebruiker. De Operator adviseert aan de Gebruiker om zich vooraf te informeren over de eventuele transactiekosten bij zijn financiële instelling of aanbieder van betaaldiensten.

a) Stortingen 

Stortingen via een bankkaart of elk ander betaalmiddel gebeuren onmiddellijk. 

De Gebruiker verbindt zich ertoe: 

 • de voorwaarden van de elektronische betaalmethodes van derden en/of financiële instellingen te respecteren.
 • geen betaalmethode te gebruiken die eigendom is van derden.

Als de Operator vermoedt dat een Gebruiker niet de wettelijke leeftijd heeft om te kunnen spelen, zal hij onmiddellijk alle ingezette bedragen terugstorten. Bovendien moeten alle winsten die de Gebruiker heeft verworven, in beslag worden genomen totdat de Gebruiker onweerlegbaar bewijs heeft voorgelegd dat hij de minimumleeftijd om te spelen heeft bereikt.

De minimumstorting bedraagt 10,00 EUR en de maximumstorting is afhankelijk van de wettelijke bepalingen. 

b) Geldopnames

De minimumopname bedraagt 50,00 EUR en er is geen maximumopname aangezien het opgenomen bedrag niet meer kan bedragen dan het beschikbare saldo op de Spelersaccount.

Een aanvraag voor opname zal binnen 10 werkdagen worden behandeld. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen via support@goldenpalace.be. 

De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat voor alle financiële transacties de gebruikelijke banktermijnen van toepassing zijn.

Artikel 4 – Duur en opzegging 

4.1 Duur

Onderhavige Algemene Voorwaarden gelden voor onbepaalde duur, tot wanneer de Gebruiker zijn Spelersaccount opzegt in overeenstemming met onderhavige Algemene Voorwaarden.

4.2. Opzegging

4.2.1. Afsluiting van de Spelersaccount door de Operator

De Operator behoudt zich het recht voor de Spelersaccount van een Gebruiker af te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding.

Bovendien behoudt de Operator zich het recht voor de Spelersaccount met name in de volgende gevallen af te sluiten: 

 • De Spelersaccount van de Gebruiker is inactief gedurende een ononderbroken periode van twee (2) jaar;
 • De Operator oordeelt dat de Gebruiker een of meer bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden heeft geschonden;
 • In geval van een eenvoudig vermoeden of bij vaststelling door de Operator van fraude of onwettige activiteiten van de Gebruiker of een poging tot onwettig gebruik van de Website, software of Diensten, met inbegrip van het gebruik van een Spelersaccount van een andere Gebruiker (zelfs met diens akkoord) of het gebruik van gestolen debet- of kredietkaarten;  
 • In geval van hacking of een poging tot onwettig gebruik van de Website;
 • De Gebruiker heeft bij zijn deelname aan online games geprobeerd gebruik te maken van verboden ondersteuning van een software met artificiële intelligentie;
 • De Gebruiker heeft niet alle vereiste bewijsstukken voor de validatie van zijn Spelersaccount bezorgd;
 • De gegevens, stukken of documenten die aan de Operator werden verstrekt, zijn onvolledig of onjuist;
 • De inschrijvingsvoorwaarden zijn niet (meer) vervuld;
 • De Gebruiker heeft een spelverbod opgelegd gekregen; 
 • In geval van misbruik van de procedure om een account te openen;
 • In geval van niet-naleving van het reglement van de games en/of tornooien dat permanent op de Website beschikbaar is;
 • Alle handelingen van of pogingen tot collusie tussen gebruikers. 

4.2.2. Afsluiting van de Spelersaccount door de Gebruiker

De Gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn Spelersaccount op de Website af te sluiten. De Gebruiker ontvangt dan via mail een bevestiging van de afsluiting van zijn Spelersaccount. 

Deze afsluiting staat los van een aanvraag tot uitsluiting die kan worden ingediend bij de Kansspelcommissie. Het is raadzaam dat de Gebruiker het uitsluitingsformulier invult dat beschikbaar is op de website van de Kansspelcommissie. Net zoals de Kansspelcommissie ondersteunt en bevordert de Operator het Verantwoord Spel. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat een uitsluiting moet worden aangevraagd op het centrale niveau van de Kansspelcommissie en niet alleen bij één operator. De uitsluitingsformulieren zijn terug te vinden op de website van de Kansspelcommissie www.gamingcommission.be door te klikken op rubriek “De bescherming van de speler”, en vervolgens links “Toegangsverbod” en “Vrijwillige aanvraag”.

4.2.3. Gevolgen van de afsluiting van de Spelersaccount 

In geval van afsluiting van een Spelersaccount in overeenstemming met artikel 4.2.1 van de Algemene Voorwaarden, beschikt de Operator over een afhoudingsrecht op de bedragen op de Spelersaccount om de eventuele administratiekosten en schadevergoedingen en interesten af te houden die de Gebruiker verschuldigd is.

Na de afsluiting, voor om het even welke reden, verbindt de Gebruiker zich ertoe:

 • het gebruik van de Diensten stop te zetten;
 • alle documenten te vernietigen die hij in zijn bezit, onder zijn bewaring, in zijn vermogen of onder zijn controle heeft.

De Partijen hebben dan geen wederzijdse verplichtingen meer, behalve indien anders wordt bepaald in onderhavige Algemene Voorwaarden en onder voorbehoud van hun rechten en plichten die ze voor de afsluiting uitdrukkelijk hebben aanvaard.

Als de Spelersaccount van de Gebruiker minder dan 50,00 euro bevat, moet hij samen met zijn aanvraag om zijn account af te sluiten aan de klantendienst de betaling ervan vragen. Als de Spelersaccount van de Gebruiker meer dan 50,00 euro bevat, kan de Gebruiker zijn betalingsaanvraag zelf indienen. In het geval dat de Gebruiker een verzoek tot uitsluiting heeft ingediend bij de Kansspelcommissie, moet de Gebruiker contact opnemen met de klantendienst die zijn betalingsaanvraag zal behandelen. 

Artikel 5 – Oorsprong van fondsen 

De Gebruiker verklaart en garandeert aan de Operator dat de fondsen die hij gebruikt om te spelen op de Website niet afkomstig zijn van illegale bronnen. 

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Diensten niet te gebruiken om fondsen over te dragen of frauduleuze of onwettige activiteiten, of verboden transacties uit te voeren (met inbegrip van het witwassen van geld), in overeenstemming met de wetten van het rechtsgebied dat op hem van toepassing is.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1. Beschikbaarheid van de Website en de Diensten  

De Operator stelt alles in het werk om de beschikbaarheid van de Website en de Diensten dag en nacht 7 dagen per week te verzekeren. Het kan echter gebeuren dat de toegang tot de Website en de Diensten wordt onderbroken voor onderhoudswerkzaamheden, updates van hardware of software, dringende reparaties van de Website of door omstandigheden die buiten de wil van de Operator vallen (bijvoorbeeld een slechte verbinding of gebrekkige telecommunicatiemiddelen). In dat geval kan de Operator niet aansprakelijk worden gesteld. 

De Operator behoudt zich tevens het recht voor een of meer games of Diensten die op de Website worden aangeboden, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, te onderbreken of op te schorten zonder dat hij zich hiervoor moet rechtvaardigen. De Operator kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld, en de gebruikers kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding van om het even welke aard.

 De Operator is niet aansprakelijk als een of meer games of Diensten om redenen die buiten zijn wil vallen, worden gewijzigd of geannuleerd of vertraging hebben.

De Operator garandeert niet dat in voorkomend geval fouten op de Website worden gecorrigeerd.

6.2 De Operator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld (niet-volledige lijst) voor:

 • indirecte of onvoorziene schade inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, verlies van kansen, kosten ontstaan door een vervangdienst of -technologie;
 • de overdracht en/of ontvangst van gegevens en/of informatie op het internet;
 • storingen op het internet die het goede verloop en/of de goede werking van een of meer games die worden aangeboden op de Website verhinderen;
 • een defect aan het ontvangstmateriaal of de communicatielijnen;
 • verzendingsproblemen;
 • gevolgen van virussen of computerbugs, storingen of technische gebreken;
 • technische gebreken van hard- en software van om het even welke aard die de deelname aan een van de games die worden aangeboden op de Website hebben verhinderd of beperkt of het computermateriaal van de Gebruiker hebben beschadigd;
 • problemen of de onmogelijkheid voor de Gebruiker om een internetverbinding tot stand te brengen;
 • in geval van faillissement van banken of andere derden met wie de Operator samenwerkt voor de werking van de Website;
 • bijkomende bankkosten voor de Gebruiker afhankelijk van de gekozen betaalmethode voor stortingen;
 • in geval van een storting op de bankrekening van een Gebruiker die gehackt zou zijn;
 • het gebruik van gestolen valse bankkaarten, ongeacht of de diefstal werd gemeld door de kaarthouder;
 • gevolgen van de afwezigheid van een persoonlijk wachtwoord van de Gebruiker;
 • bezwarende gevolgen voor de Gebruiker door het onwettig of frauduleus gebruik of misbruik van zijn Inloggegevens en de toegang tot de Website door derden die hiervoor niet uitdrukkelijke de toestemming van de Gebruiker hebben gekregen.

6.3. Overmacht

De Operator kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of voor andere gebeurtenissen die buiten zijn wil om gebeuren en de terbeschikkingstelling van de Diensten in de omstandigheden zoals bepaald door de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden verhinderen.

Elke Gebruiker is verplicht alle vereiste maatregelen te treffen om zijn gegevens en/of programma’s die zijn opgeslagen op zijn apparatuur te beschermen tegen aanvallen (virussen, spam, Trojaanse paarden, bugs enz.).

6.4. Hyperlinks naar websites van derden

De Operator kan eenvoudige links naar websites van derden aanbieden of deelnemen aan commercialisatieprogramma’s of andere activiteiten aangeboden op websites van derden. Aangezien de Operator niet in staat is de inhoud van deze websites van derden te controleren, is de toegang tot deze websites enkel de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en gebeurt deze op zijn eigen risico. 

De Operator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, wettelijkheid of beschikbaarheid van websites van derden.

De Gebruiker erkent dat de Operator geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor het eventuele verlies of de mogelijke schade door de toegang tot of navigatie op deze websites van derden en de Gebruiker adviseert om zich te informeren over de voorwaarden aangeboden op de websites van derden.

De websites van derden die worden bezocht door de gebruikers of advertenties op de websites kunnen cookies bevatten. Deze worden los van de Operator beheerd door derden, die als enige verantwoordelijk zijn voor het gebruik ervan; de Operator heeft geen toegang tot de door deze cookies verstrekte gegevens.

De Operator verbindt zich ertoe deze websites van derden te verwijderen indien hij over het onwettige karakter ervan is geïnformeerd met alle mogelijke middelen en met name na een eenvoudige klacht via mail naar het volgende adressupport@goldenpalace.be

6.5. Verantwoordelijkheid van de Gebruiker

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor onder andere: 

 • de bewaring, het gebruik en de overdracht van zijn Inloggegevens;
 • de onmogelijkheid voor hem om zijn account te openen als hij zijn Inloggegevens vergeten is;
 • de inhoud van de berichten die hij post in de Discussiefora;

6.6. Garantie

Als de Operator aansprakelijk zou worden gesteld voor het niet-nakomen door de Gebruiker van zijn verplichtingen volgens onderhavige Algemene Voorwaarden, de wettelijke bepalingen en de geldende wetgeving, kan de Operator de Gebruiker als garantie aanspraken.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

Alle op de Website gebruikte software, met inbegrip van de software waarmee toegang mogelijk is tot de Website, alsook de teksten, opmerkingen, illustraties of afbeeldingen op de Website en op die waartoe ze toegang geeft, zijn beschermd door het auteursrecht en de niet toegelaten reproductie ervan vormt een misdrijf dat burgerlijk en/of strafrechtelijk kan worden vervolgd (hierna “de Onderscheidende Tekens”).

De Operator geeft aan de Gebruiker geen enkel recht op de Onderscheidende Tekens behalve het recht om ze te visualiseren op zijn scherm als hij de Website bezoekt; deze tekens blijven zijn exclusieve eigendom of die van derden die hen het gebruiksrecht heeft gegeven.

De Gebruiker verbindt zich ertoe, op geen enkel manier, de intellectuele eigendomsrechten van de Operator te schenden en met name de Onderscheidende Tekens te reproduceren, communiceren, gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk, of alle of een deel van de inhoud van software, games, de Website te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Operator. 

Artikel 8 – Gegevensbescherming

8.1. Inleiding 

Golden Palace Waterloo nv en de eenheden van de groep Golden Palace (hierna “Golden Palace” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”) verwerken de persoonsgegevens van de gebruikers van de website www.goldenpalace.be (hierna de “Website”).

Bij het aanmaken van een Spelersaccount op de Website moet de Gebruiker persoonsgegevens opgeven (hierna de “Gegevens”). 

Golden Palace verwerkt de Gegevens van elke Gebruiker in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “AVG”) alsook de geldende wetgeving hierover.  

8.2. Verwerkte gegevens

De verwerkte gegevens zijn: namen en voornamen; geslacht; geboorteplaats en -datum; rijksregisternummer, woonplaats; telefoonnummer, e-mailadres; IP-adres; bankgegevens bij stortingen en geldopnames via de Website; een fotokopie van de identiteitskaart voor geldopnames via de Website; spel- en transactiegeschiedenis.

8.3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens 

Golden Palace bepaalt de doeleinden en middelen voor de verwerking van Gegevens.

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting
  Golden Palace heeft met name de volgende wettelijke verplichtingen: de Operator moet zijn gebruikers identificeren en deze Gegevens bewaren in overeenstemming met de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. De Operator moet deze Gegevens ook doorgeven aan de Kansspelcommissie. 
 2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  De verwerking van de Gegevens van de Gebruiker is noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst waarvan de Gebruiker een partij is door het aanmaken van een Spelersaccount en het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden van Golden Palace. Golden Palace verwerkt de Gegevens om vragen van de Gebruiker te beantwoorden, te controleren of het Bonusbeleid van toepassing is enz.
 3. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Golden Palace
  Golden Palace verwerkt de Gegevens van de Gebruiker ook op basis van een gerechtvaardigd belang, in verhouding tot de rechten van de Gebruiker om zijn diensten te kunnen aanbieden, de correcte werking van de diensten te garanderen en de aangeboden diensten te verbeteren om tegemoet te komen aan de behoeften van de gebruikers.
 4. De Gebruiker heeft ingestemd met de verwerking van zijn Gegevens
  Golden Palace verwerkt de Gegevens van de gebruikers voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld om algemene of persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen via de verzending van nieuwsbrieven, sms, e-mails, post op basis van de toestemming van de Gebruiker. De Gebruiker heeft het recht zijn toestemming op elk ogenblik in te trekken door deze optie in zijn persoonlijke account te wijzigen of hiervoor een aanvraag te sturen naar support@goldenpalace.be 

8.4. Doorgifte van Gegevens

De Gegevens van de Gebruiker mogen worden doorgegeven :

 • aan dienstenaanbieders van Golden Palace voor de werking van de Dienst;
 • aan potentiële commerciële partners mits de toestemming van de Gebruiker is verkregen;
 • aan de Kansspelcommissie;
 • aan de administratieve of gerechtelijke autoriteiten. 

Golden Palace verbindt zich ertoe dat de Gegevens van een Gebruiker, met inbegrip van die gegevens die worden doorgegeven aan potentiële commerciële partners, niet worden doorgegeven buiten de Europese Unie, behalve als de Gebruiker hiervoor vooraf zijn toestemming heeft gegeven.

De Gebruiker verklaart dat Golden Palace hem uitgebreid heeft ingelicht over de regels voor het gebruik van de Website en de Diensten.

Golden Palace adviseert de Gebruiker om de hem betreffende Gegevens niet door te gene via mail of fax, behalve als de Operator hier uitdrukkelijk om verzoekt. De Gebruiker moet zorgvuldig en vooraf controleren of deze aanvragen effectief afkomstig zijn van de Operator.

8.5. Rechten van de Gebruiker  

De Gebruiker beschikt krachtens de AVG over bepaalde rechten. Deze rechten zijn: 

8.5.1. Recht van inzage 

De Gebruiker heeft het recht van Golden Palace uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende Gegevens en, wanneer dat het geval is, inzage te verkrijgen van die Gegevens en van de informatie vermeld in artikel 15 van de AVG. 

8.5.2. Recht van rectificatie

In overeenstemming met artikel 16 van de AVG heeft de Gebruiker het recht dat de hem betreffende Gegevens die onjuist zijn zo snel mogelijk worden gerectificeerd en het recht vervollediging van onvolledige Gegevens te verkrijgen. 

8.5.3. Recht van gegevenswissing (of “recht op vergetelheid”)

De Gebruiker heeft het recht te vragen dat Golden Palace de hem betreffende Gegevens zo snel mogelijk wist en Golden Palace is verplicht deze gegevens te wissen in overeenstemming met artikel 17 van de AVG in een van de volgende situaties:

 • De Gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • De Gebruiker trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking; 
 • De Gebruiker maakt bezwaar tegen de geautomatiseerde verwerking van de hem betreffende Gegevens (profilering) en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking of de Gebruiker maakt bewaar tegen de verwerking voor prospectiedoeleinden; 
 • De Gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • De Gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het recht van de Lidstaat neergelegde wettelijke verplichting die op Golden Palace rust. 

Dit recht is niet van toepassing als de verwerking noodzakelijk is: 

 • Om te voldoen aan een in het Unierecht of het recht van de Lidstaat neergelegde wettelijke verplichting die op Golden Palace rust;
 • Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

8.5.4. Recht op beperking van verwerking

De Gebruiker heeft het recht van Golden Palace de beperking van de verwerking te verkrijgen indien: 

 • De Gegevens onjuist zijn;
 • De verwerking onrechtmatig is en de Gebruiker zich verzet tegen het wissen van de Gegevens en in de plaats daarvan verzoekt om een beperking van het gebruik ervan;
 • Golden Palace de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de Gebruiker deze nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • De Gebruiker bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Golden Palace zwaarder wegen dan die van de Gebruiker. 

8.5.5. Recht op overdraagbaarheid van Gegevens 

De Gebruiker kan vragen dat de hem betreffende, aan Golden Palace verstrekte Gegevens worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Golden Palace hiertegen bezwaar kan maken in overeenstemming met artikel 20 van de AVG.

8.5.6. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn Gegevens

De Gebruiker kan op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van zijn Gegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht van algemeen belang of noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen door Golden Palace.

De Gebruiker kan op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van zijn Gegevens voor prospectie met inbegrip van profilering.

8.5.7. Modaliteiten voor de uitoefening van de rechten van de Gebruiker 

De hiervoor genoemde rechten worden uitgeoefend door de gebruiker met een schriftelijk verzoek verzonden naar het volgende adres: privacy@goldenpalace.be samen met een kopie van een identiteitsbewijs van de Gebruiker.

Golden Palace beantwoordt vragen over de rechten van de Gebruiker binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de aanvraag, op voorwaarde dat het de Gebruiker kan identificeren.

8.5.8. Kennisgeving

Golden Palace stelt iedere ontvanger aan wie de Gegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of van elke beperking van de verwerking van Gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. 

8.6. Bewaring van Gegevens

De Gegevens van de Gebruiker worden bewaard op de spelservers van Golden Palace en in het datacenter in België. Alle Gegevens worden bewaard in versleutelde en beveiligde bestanden. Derden hebben geen toegang tot deze Gegevens. Als derden toegang zouden hebben tot deze bestanden, verbindt Golden Palace zich ertoe alles in het werk te stellen opdat de gegevens uit deze bestande onleesbaar blijven.

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting  worden de Gegevens bewaard voor een periode van 10 jaar. In overeenstemming met het koninklijk besluit van 15 december 2004 betreffende het toegangsregister in de speelzalen van kansspelinrichtingen van klasse I of II, is Golden Palace verplicht de fotokopie van de identiteitskaart of het stuk waaruit de identiteit van de Gebruiker blijkt gedurende ten minste tien jaar na de laatste activiteit van de speler op de Website te bewaren. 

Voor doeleinden van marketing, het gerechtvaardigd belang, diensten, worden de Gegevens bewaard zo lang als nodig is voor het doeleinde van de verwerking. 

8.7. Gegevensbeveiliging

In overeenstemming met de AVG verbindt de Operator zich ertoe alle vereiste maatregelen te nemen, rekening houdend met de aard van de gegevens en de risico’s verbonden aan de verwerking ervan, om de veiligheid van de Gegevens over de Gebruiker te bewaren en meer bepaald te verhinderen dat deze Gegevens zouden worden vervormd of dat onbevoegden er toegang tot zouden hebben. De technische maatregelen betreffen onder andere de anonimisering en de organisatorische maatregelen betreffen interne audits. 

Als Golden Palace een beroep doet op onderaannemers voor gegevensverwerking, verbindt Golden Palace zich ertoe dat ze kunnen aantonen dat ze de passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen. 

Als een verwerking een verhoogd risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de Gebruikers, zal Golden Palace voor de verwerking een effectbeoordeling uitvoeren in overeenstemming met artikel 35 van de AVG. 

8.8. Functionaris voor gegevensbescherming 

In overeenstemming met artikel 37 van de AVG werd een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld: dhr. Serge Sacré. Voor vragen over gegevensverwerking kunt u telefonisch contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het nummer 02/201.11.77 of via mail naar: serge.sacre@citexar.be  

Artikel 9 – Wijziging en integraliteit van de Algemene Voorwaarden

9.1. Algemeen

Om zich aan te passen aan de evoluties van de Website en/of het gebruik ervan, behoudt de Operator zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden alsook de reglementen van de games eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

In dat geval mag de Gebruiker de Operator onmiddellijk informeren over zijn weigering om deze nieuwe bepalingen te aanvaarden na publicatie van het wijzigingsbericht dat vrij kan worden geraadpleegd op de Website.

De Operator zal alles in het werk stellen om gebruikers te informeren over elke grote wijziging aan deze Algemene Voorwaarden. Bijgevolg moet de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden lezen en op de hoogte blijven van de evolutie van de Algemene Voorwaarden.

9.2. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden

De Operator behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden alsook alle Diensten die op de Website worden aangeboden, op elk moment te wijzigen.

De Operator verbindt zich ertoe de Gebruiker via een procedure naar keuze vooraf te informeren over deze wijzigingen.

Elk bezoek aan de Website door de Gebruiker, nadat hij werd geïnformeerd over de wijzigingen aan de Diensten of aan de Algemene Voorwaarden, wordt beschouwd als een aanvaarding van de aangebrachte wijzigingen.

De versie van de Algemene Voorwaarden die door de Gebruiker is aanvaard vertegenwoordigt alle verplichtingen tussen de Operator en de Gebruiker met betrekking tot de Diensten die door de Operator worden aangeboden. Ze annuleert en vervangt alle verklaringen, verbintenissen, mondelinge of schriftelijke communicatie, aanvaardingen, contracten en voorafgaande akkoorden over de levering van de Diensten door de Operator. 

Door de respectieve functies van zijn browser te gebruiken, kan de Gebruiker op elk moment de Algemene Voorwaarden raadplegen en uitprinten.

Artikel 10 – Configuratie van hardware en software om toegang tot de Website te garanderen

Om de Website te kunnen bezoeken, moet de Gebruiker controleren of hij beschikt over de vereiste hard- en software alsook over een internetverbinding, compatibel met de leveringsvoorwaarden van de Diensten. De Operator raadt de volgende configuratie aan:

Hardware en besturingssysteem:

 • Pc: Windows XP en latere versies
 • MacIntosh: Mac OS X en latere versies

Browser:

Firefox of Chrome

Javascript moet geactiveerd zijn in uw browser. Volg de volgende procedure om te controleren of JavaScript is geactiveerd: https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?hl=en&answer=12654

Uw browser moet geconfigureerd zijn om cookies toe te staan. Meer weten over de activering/deactivering van cookies? Surf naar: http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?&answer=61416

Adobe Flash moet geïnstalleerd zijn in uw browser. Adobe Flash player installeren? Surf naar: http://get.adobe.com/flashplayer/

Type verbinding: minstens ADSL 512.

Als de Gebruiker niet beschikt over deze minimale configuratie, is het mogelijk dat hij geen toegang heeft tot de online Diensten aangeboden door de Operator.

Artikel 11 – Bewijs 

De digitale registers, bewaard in redelijke en betrouwbare veiligheidsomstandigheden op de computersystemen van de Operator, worden beschouwd als het bewijs van communicatie en van de resultaten van de spellen en weddenschappen tussen de Operator en de Gebruiker.

Bijgevolg wordt overeengekomen dat de Operator, behalve in geval van een duidelijke fout, in gerechtelijke procedures, alle handelingen, feiten of vergetelheden, programma's, gegevens, bestanden, aanmeldingen en andere items (zoals opvolgingsrapporten of andere berichten) in een computerformaat of elektronisch formaat of op een andere drager, opgesteld, ontvangen of rechtstreeks op onrechtstreeks bewaard door de Operator en meer bepaald in computersystemen, mag inroepen en ze tot toelaatbaar bewijs mag verklaren.

Artikel 12 – Ethisch en Verantwoord Spel

De Operator vraagt de Gebruiker om met mate te spelen.

De Operator herinnert de Gebruiker eraan dat een vermeerdering van de spelduur en -frequentie bij sommige personen kan leiden tot verslaving of een zekere vorm van psychologische kwetsbaarheid. Verslaving permanent en herhaald op onaangepaste wijze spelen. Plezier wordt dan een onbedwingbare behoefte om te spelen, die rampzalige gevolgen kan hebben voor de Gebruiker en zijn familie.

De Gebruiker kan op elk moment de rubriek “Verantwoord Spel” raadplegen op alle pagina’s van de Website van de Operator. Deze rubriek telt vier hoofdstukken en presenteert de lijst van alle moderators op de websites en levert advies in het kader van de dienst ter bestrijding van pathologisch en overmatig spelen en ter preventie van verslaving. Ze beschrijft ook de te volgen procedure als de Gebruiker zich wil inschrijven op de lijst met personen met een toegangsverbod en bevat de lijst met gespecialiseerde verenigingen in de strijd tegen spelverslaving.

Artikel 13 – Slotbepalingen

13.1. Ongeldigheid van een bepaling 

Als een of meer bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden ongeldig of niet van toepassing worden beschouwd voor om het even welke reden, zal de Operator deze bepalingen wijzigen om ze opnieuw geldig te maken.

Als een of meerdere bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar worden verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

13.2. Overdraagbaarheid van het Contract

De rechten en plichten van de Gebruiker mogen niet worden overgedragen op derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Operator. De Operator is gemachtigd om de Website of alle of een deel van de Diensten te verkopen zonder de voorafgaande toestemming van de Gebruiker. 

13.3. Geen afstand

Het feit dat de Operator zich niet beroept op een bepaling van onderhavige Algemene Voorwaarden mag niet worden beschouwd als een afstand van deze bepaling voor de toekomst. 

13.4. Klachten

Procedure: voor klachten moet de Gebruiker ofwel rechtstreeks naar de website www.goldenpalace.be onder de rubriek “Support”, ofwel een aparte mail sturen naar support@goldenpalace.be.

De Gebruiker die meer informatie wenst of een klacht wil indienen over een gokwebsite kan contact opnemen met de Kansspelcommissie met vermelding van minstens zijn naam, voornaam en geboortedatum via een mail naar info@gamingcommission.be of per post naar Kansspelcommissie, Inlichtingendienst, Kantersteen 47, 1000 Brussel.

De Gebruiker kan ook vragen om klachten door te sturen naar de Kansspelcommissie. De Kansspelcommissie kan zelf vragen om de klacht te ontvangen. Het klachtenreglement krachtens dit artikel 13.4 staat permanent ter beschikking van de Gebruiker. 

13.5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Behalve indien anders bepaald in de wetgeving van het land waarin de Gebruiker zijn gebruikelijke woonplaats heeft, vallen de uitvoering en interpretatie van onderhavige Algemene Voorwaarden alsook de relaties tussen de partijen onder de Belgische wetgeving.

In geval van een geschil tussen de Operator en de Gebruiker dat niet in der minne kan worden opgelost binnen een termijn van twee weken na kennisgeving door een van de Partijen, zijn alleen de rechtbanken en Hoven in België bevoegd om te oordelen in geschillen over de toepassing of interpretatie van onderhavige Algemene Voorwaarden. 

Artikel 14 – Gratis wedstrijden georganiseerd door de Operator

De Operator behoudt zich het recht voor een of meer wedstrijden te organiseren voor de Gebruikers en verbindt zich ertoe de verplichte bepalingen te respecteren die van toepassing zijn in het land van verblijf van de deelnemer aan zulke wedstrijden die bedoeld zijn om loten te schenken aan de deelnemende Gebruikers.

Elke wedstrijd is onderhevig aan een specifiek reglement (hierna: “het Reglement”), dat werd ingediend bij een deurwaarder en gratis online beschikbaar is op de Website.

De deelnemingsvoorwaarden voor wedstrijden waaronder met name de begin- en einddatum, de aard en waarde van de te winnen loten, de toekenningsregels van loten ten voordele van de Gebruiker, staan in detail vermeld in het Reglement en geval per geval bepaald door de Operator. 

Artikel 15 – Toernooien en satelliet 

Om deel te nemen aan een toernooi en/of een satelliet in een casino, moet de Gebruiker minstens 21 jaar zijn en gemachtigd zijn om deel te nemen. Hiervoor moet hij een geldig bewijs voorleggen dat hij minstens 21 jaar is (officiële identiteitskaart). 

De Gebruiker moet zelf controleren of hij de wettelijke leeftijd heeft bereikt om te mogen deelnemen aan elke satelliet en/of elk tornooi.

Door zijn deelname aan een satelliet en/of toernooi, geeft de Gebruiker de Operator het recht om zijn pseudoniem te gebruiken voor promotiedoeleinden, zonder dat hij hiervoor een bijkomende vergoeding verschuldigd is.

Voor de satelliet en/of het tornooi, stuurt de Operator gratis een of meer artikels (T-shirt, petten enz.) met het logo van goldenpalace.be naar de Gebruiker; deze moet deze artikelen dragen tijdens de satelliet en/of het tornooi.

De Gebruiker kan, in voorkomend geval, worden verplicht om een akkoord te ondertekenen alvorens hij mag deelnemen aan een evenement. Dit akkoord kan de aanvaarding bevatten om te worden gefilmd tijdens zijn deelname aan het evenement en de toestemming om deze opnames te verspreiden. Als de Gebruiker dit akkoord niet ondertekent, mag hij niet deelnemen aan het evenement en wordt zijn deelname geannuleerd zonder dat hij hiervoor recht heeft op een terugbetaling van zijn inschrijvingskosten.

Tijdens de satelliet en/of het toernooi gelden er strenge regels voor het gedrag van de spelers. Het niet nakomen van deze regels kan leiden tot ernstige sancties zoals diskwalificatie voor grof taalgebruik, het beledigen van de croupiers, de spelers of iedere andere persoon tijdens dat evenement, of gelijk welk ander soort gedrag dat de organisator van het evenement, naar eigen goeddunken, schadelijk acht voor het vlotte verloop van het evenement.

Als de Gebruiker wordt gestraft of gediskwalificeerd na een inbreuk op een van deze regels, aanvaardt de Operator geen aansprakelijkheid voor zijn deelname, en dreigt zijn deelname aan het evenement te worden geannuleerd.

Artikel 16 – Bijkomende voorwaarden voor sportweddenschappen

De Algemene Voorwaarden van onze bookmaker zijn van toepassing op alle sportweddenschappen aangeboden op de Website. De specifieke voorwaarden voor sportweddenschappen vermeld in dit document vindt u hier.

De bookmaker goldenpalace behoudt zich het recht voor het bedrag dat de Gebruiker mag inzetten naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te beperken.

Goldenpalace.be gebruikt cookies om jouw ervaring op onze gamingsite te verbeteren. Door verder te gaan, geef je hiervoor jouw toestemming.

Ja, ik ga akkoordIk wil eerst meer informatie
adx